مرا با خیال ها دور عمری آشنایی ست

شبیه تمام روزهایی که بی تو گذشت

امروز هم کنایه از نبودنت تکراری است

هنوز باران به چترزندگی ام می زند

هنوز امید روزهای آفتابی دور نیست...

کاش کمتر می اندیشیدم و بیشتر می خندیدم!

منی که تو را گم کرده ام سهمی جز سکوت ندارم...

و من خدایی دارم...

اما تو بزرگی کن

دریاب دلی را که بی کس است

دریاب دلی را که هنوز به سیاهی عادت نکرده است

من هنوز عاشقم...

ح...

منبع اصلی مطلب : ...و من خدایی دارم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : و من خدایی دارم ...